Totalt antall sidevisninger

fredag 1. januar 2010

Behandlings garanti

For at du skal kunne føle nytten av tankefeltterapi når du kommer til behandling, stilles det en behandlingsgaranti til din disposisjon. Når du kommer til første time vil du kunne erfare hvordan TFT virker. Når du har erfart virkningen vil du så være sikker på at du kan få hjelp via denne metoden og du kan da velge å gå videre med 5 behandlingstimer fordelt over ca 5 uker. Skulle ikke TFT innfri til dine forventninger etter første time, kan du velge å avbryte behandling og du betaler heller ikke for denne timen. Dette er din sikkerhet for at du ikke skal behøve å kaste bort penger dersom behandlingsformen ikke skulle virker på deg.

Hvis du så velger å gå videre med TFT behandling, betaler du 800,- pr time inntil du har hatt alle dine 5 behandlingstimer som er anbefalt. Årsaken til at vi benytter totalt 5 behandlingstimer, er for å få renset ut mest mulig av blokkeringer som lager problemer for oss på følelseplan. Noen ganger ser vi at enkelte blokkeringer kan løses raskere og vi vil trenge færre timer for ett godt resultat.

TFT er en energipsykologisk behandling som hjelper vår kropp til at vi kan få gjort noe med følelser som oppleves vanskelig. Under behandling fininnstiller vi på den problematiske følelsen, mens terapeuten banker lett på akupressur punkter som går mellom ulike energimeridianer i kroppen. Samtidig kan vi gjøre noe med gamle handlingsmønster, ved at ny tankemønster opprettes. Dette gjør at vi kan se nye muligheter og det skapes en en større bevistgjøring med endringer til ett mer positivt liv.

mandag 7. september 2009

Psykiske årsaker til negativ følelses energi

Alle følelser kan ha kraft til å påvirke oss inn i en negativ tilstand av kraftløshet. Når følelsene trykker på i en for stor grad kan disse skape uroenergi og påvirke tankeprosessene. Negativ følelses energi kan også skape negative tanker.

For at følelsene skal kunne få en slik påvirkningskraft på oss selv og vår egen kropp, er det oftest som resultat av negativ ytre påvirkning. Enten kan vi ha blitt forulempet av andre mennesker, eller at vi har opplevd hendelser som har gitt oss sjokk i følelses systemet. Alle er vi følelsesmennesker og ikke ett menneske slipper unna en eller annen gang i sitt liv til å oppleve noe som gjør inntrykk og kan skape irrasjonelle følelsesenergier. Vårt følelses energisystem virker meget subtilt men har dessverre stor påvirkningskraft til å skape ubalanser i oss.

Opplevde hendelser i livet som fester seg og som kan skape meget store ubalanser kan være veldig forskjellige. Vi kan ha erfart å blitt dårlig behandlet i yngre alder, fått lite oppmerksomhet og kjærlighet, Blitt utsatt for vold, hatt uheldige erfaringer med et annet kjønn, mobbing, psykisk manipulering eller tvang over lang tid. Dette setter som regel vanskelig følelses energi i sving når vi tenker på dette. Disse ofte irrasjonelle følelsene, som vi ikke klarer av med, forfølger oss opp gjennom livet. Dette kan gjøre at vi ikke får utviklet oss som menneske og skape vårt eget positive liv. Frykten for det vi har opplevd, ønsker vi ikke flere ganger å oppleve og dermed kan vi reservere oss på mange hold i livet.

Selv små hendelser av uhell eller situasjoner som i seg selv ikke er farlige, kan på følelsesplan ha blitt opplevd som truende og satt seg i følelsesminnet vårt.

Eksempel:Det å ha blitt innestengt i rom pga av uheldige omstendigheter, kan ha skapt sjokk. Kroppens eget minne om dette kan utvikle redsel for trange og innelukkede rom.

Ta situasjoner der vi har opplevd at andre mennesker har sett ned på oss, eller at vi har opplevd å bli mobbet. Dette gjør at vi i ettertid kan ha vansker for å integrere oss sosialt, da vi slett ikke vil oppleve dette på nytt. Derfor kan vi begynne å vegre oss for å stole på andre mennesker og livet fortoner seg ikke helt slik vi vil ha det.

Mestringsproblemer er blant annet noe av det vi kan slite med. Vi kan ha vansker med å føle at vi gjør en god nok jobb. Krav og forventninger som stilles føles som press og dette utleder til at kroppen settes under stress. Eksamener og andre utrygge situasjoner som skaper ubehag, vil kunne gi oss følelsesmessige vansker. Å bruke tankefelttekniken til å oppnå stress mestring er verdifullt.

Vi ønsker å føle oss godtatt og likt av andre mennesker. Dette gir verdi og gode følelser i oss. Men for å komme dit må vi fjerne de gamle følelsene eller klare å beherske kontroll over disse følelsene. All interaksjon mellom mennesker kan gi oss ubehageligheter, men det er først når vi opplever tankekontroll og når vi har kontroll på følelselivet at vi blir trygge. Når vi opplever å kunne stole på oss selv, så gir dette oss muligheten til på nytt å vokse inn i livet med fornyet kraft og styrke. Det er aldri for sent.

Alt begynner med oss selv og på følelsesplan er det kun du selv som kan skape endringer til det positive. Prøv tankefeltterapi, hjelp kroppen din til å takle disse følelsene og gi deg selv sjansen til en ny og bedre framtid. Fjern fortidens spøkelser og åpne opp slik at du bli herre og mester i ditt eget liv.

mandag 30. mars 2009

Tanker og følelser

Vår bevisthet rommer tanker som kan utvikle seg til følelser. Disse følelsene kan gå mot positivt ladede følelser eller negativt ladede følelser. Disse følelsene kan vi kjenne og registrere i vår egen kropp.

Det som er viktig å erkjenne, er at vi hele tiden har ett valg til å kunne velge våre egne tanker. I den forstand er vi på en måte delaktig i hvordan vi vil velger å føle oss. Vi kan stoppe å tenke enkelte tanker som drar oss ned følelsesmessig, men dette kan være vanskelig når vi har gjort dette over tid og at tankene har begynt å "leve sitt eget liv". Vi skaper våre liv med tanken. Tenker du slik som at "jeg er ikke god nok" så skaper du denne virkeligheten i deg selv. Tenk på hvor ofte vi tenker negative og postitive tanker. Vi har valget mellom dem. Så skap dine egne positive opplevelser for det du mener og ønsker skal være en sannhet for deg. Den indre dialog blir derfor viktig. Fjerner man tanken om at man ikke er god nok, eller kan være glad i seg selv, så fjerner man også den negative følelsen derav.

Men uansett hvordan ting er, så er det vesentlig å finne ut av hvordan vi har fått de ulike følelsesmessige problemer som vi sliter med. Enten det er skyldfølelse, bitterhet, sorg, savn, frykt, engstelse, selvbebreidelse, bekymringer for framtiden. Eller at man stadig vekk tenker på fortiden og de ubehagelige opplevelser som vi har hatt og som vi følelsemessig ikke får fjernet og gjort noe med.

Hvordan kan vi gjøre noe med disse mentale mønstrene, slik at vi får de ut av sinnet. Slik at vi kan gjøre kroppen frisk og gi slipp på sykdommer. Når vi opplever smerter og sykdommer er dette kroppens måte og fortelle at noe er galt og at vi må frigjøre oss fra negative mentale tankemønster. Kroppen forteller at vi trenger å forandre oss. Ved å ta bevist kontroll og ønske endring, kan vi frigjøre oss fra negative handlingsmønster som skaper unødvendig problemer i livet vårt.

Hver og en av oss har ett eget visdomssenter inni seg som kan vekkes og føre oss på rett vei.Ved å spille på lag med vår egen indre styrke/kraft og kunne stole på oss selv, kan vi skape positive endringer. Det er kun vi selv som kan skape og bygge opp noe nytt. Når vi gjør dette vil vi stimulere til nye positive tankemønster og fjerne negative følelser. Kraften i dette og bruken av Tankefeltterapi vil kunne gi deg akkurat den endringen du selv ønsker.

Alle våre handlingsmønster og tankerekker lærer vi som regel i barndommen. Det er her vi blir preget til å bli det mennesket vi er i dag. Levde du eksempelvis opp i en familie der din far var mye borte og din mor var mye engstelig, er dette trolig nok til at du i ditt sinn og følelsesregister, har kunnet etablere de samme tankemønstre og følelser som din mor hadde. Ikke at det var noe galt med våre foreldre, for de fikk jo bare det som deres foreldre igjen hadde lært og som var deres sannhet. Så når det gjelder barndom og oppragelser så kan vi ha opplevd mange hendelser, som har satt dype følelsesmessige spor. Av og til kan de ting vi har blitt utsatt for skapt irrasjonelle tankemønstre og følelser som siter dypt inne i oss. Dette er de følelsen som det blir viktigst å gjøre noe med ved hjelp av tankefeltterapi

Fordi alt vi sender ut fysisk,verbalt eller tankemessig som regel kommer tilbake til oss, er det derfor viktig å endre tankemønsteret. De fleste mennesker har frykttanker og dette kan gjøre at vi nekter oss å gjør de valg som blir rett, fordi vi har en indre uro om at vi ikke er flinke eller har nok selvtillit til å kunne skape de endringer vi ønsker i livet. Skyldfølelse eksempelvis søker bare avstraffelse. Så hvorfor skal vi straffe oss selv? Straffe oss fordi vi hadde negative opplevelser i barndommen, som vi selv ikke var ansvarlig for?

Vi kan gi slipp på negative oppfatninger om oss selv og utvikle positive nye tankemønster. Det er viktig å like og godta seg selv, for kun slik fjerner vi egne kritiske tanker. Kritikk av seg selv er en form for selvsabotasje som vi kan holde på med i årevis. Ved å være villig til å tilgi eller gi slipp på fortidens opplevelser kan dette endres. For å helbrede oss selv må vi godta å gi slipp, eller så vil den negative rundansen bare fortsette, helt til vi er blitt så utmattet at vi ikke lenger har nok energi igjen i kroppen til å takle hverdagens utfordringer.

Det er en menneskerett å ha god helse og kunne oppleve glede i livet. Det er viktig å ha god mental helse, som gjør at vi stimulere vårt eget immunforsvar til å holde oss friske og ha god helse. Ved å gå inn i prosessen med å endre tankemønster, vil vi oppleve at dette gir oss nye muligheter. Husk at det er bare en ny positiv tanke som skal til for at du kan begynne å endre resten av ditt liv til fordel for deg selv. Prøv tankefeltterapi og gi deg selv en sjanse til å snu ditt liv til noe mer positivt for dig selv og din egen framtid.

torsdag 5. mars 2009

Kjernen av det følelsesmessige problem.

Når vi søker å løse opp i ett psykisk/følelsesmessig problem er det viktig å nå inn til kjernen av problemfølelsen. Det er ikke alltid at vi vet med 100% sikkerhet hva som er problemet, men under behandling med Tankefeltterapi dukker som regel den vanskelige følelsen fram og blir gjenstand for tankefelt teknikken.

Bevistgjøring og spørsmålsstilling er i denne sammenheng viktig for resultatet i sin helhet. Derfor bør man under behandling helst fortelle om det som har vært forhistorien til de vanskelige følelsene. Gjennom samarbeid terapeut og klient vil dette skje på en grei måte. Tankefeltterapi løser ikke opp i problemføleser kun ved samtale. Vi er nødt til å komme inn i følelsen som skaper problemet for å kunne gjøre noe med den og så påvirke disse med fingertapping på akupressurpunktene for å ta brodden av de plagsomme følelsene.

Når man snakker om sin historie kommer som regel følelsen fram når man har bestemt seg for å åpne opp for disse. I noen tilfeller hverken vil eller ønsker man å fortelle om de vanskelige ting som har skjedd. Likevel vil vi kunne få en god løsning på det følelsesmessige problemet.

Vedrørende flyskrekk ser vi ofte at det ikke er redselen for å dø som er den mest påtrengende følelsen, selv om den i seg selv er ille nok. Noen ganger kan bare tanken om at man kanskje må forlate sine nærmeste, bli en vanskelig følelse som i de fleste tilfellene er det som trigger oss mest. Andre ganger kan redsel om ikke å ha fått utrettet det man skulle ha gjort i livet, bli en plagsom tanke. Eller kanskje rett og slett redsel for hva som kan skje etter døden. Slik ser vi at det å finne kjernen av problemet i tanker og følelser er meget viktig for en god forløsning av problemet.

mandag 23. februar 2009

Følesesmessige problemer

Alt hva vi mennesker opplever av negative ting, kan sette spor i vårt følelsesregister. Har vi opplevd sterke eller truende opplevelser så vil dette kunne gi oss plager som setter dype spor i oss.

Har vi opplevd mobbing, trakassering,undertrykkelse, eller levd mange år i usikkerhet, vil vi kunne merke dette på kroppen. Når vi sliter med selvbilde om oss selv, følelsen av ikke å være god nok, eller at man tenker at man ikke kan akseptere seg selv fordi man føler at man ikke er verdifull nok. Hvor mange ganger har vi ikke sett oss selv i speilet og nedvurdert vårt eget speilbilde. Dette er problemområder som de fleste mennesker sliter med og generelt kan vi oppleve frykt og utvikle adferd som begrenser oss i å oppnå ett fullverdig liv. Tankefelt teknikken søker å gjøre noe med de plagsomme følelsene som vi går rundt å kjenner på.

Når vi opplever dette er vi ikke blitt så syke at dette ikke kan løses opp i. Alle vet at følelser kan man jobbe seg ut av. Men i mange tilfeller klarer vi ikke hverken med viljen eller med tanken å fjerne problemfølelsene. Disse vil på en måte befeste seg i kroppen som tunge energiblokkeringer. Når vi i tankefeltterapien jobber med disse energiblokkeringene, søker vi å gjøre disse mindre merkbar eller at kroppen selv skal kunne løse opp og fjerne disse.

Det merkelige med følelser er at vi kan kjenne disse så godt i kroppen. Alle har vi en eller flere ganger vært forelsket og kjent på de gode følelsene som dette gir i magen. Det vi da opplever er en god energibasert følelse. Hadde vi ikke kunnet følt denne, så kunne vi jo heller ikke kjent på om vi var glad og forelsket. Slik sett vil også negative følelser kunne kjennes i kroppen, men da som en negativ følelsesmessig energi. Disse følelsene er ikke målbar for å kunne avleses på tekniske måleinstrumenter, men kroppen vår derimot er så følsom at den kan registre det meste. Hvor mange ganger har vi ikke opplevd at hjerte begynner å gå fortere når vi opplever anstrengte situasjoner.

Via meridiansystemet kan vi nå energiblokkeringer. Disse energibanene er de samme som som blir gjenstand for behandling ved ulike terapiformer. For eksempel benytter akupunktørene de samme energibaner for å hjelpe kroppen til å kunne styrke sitt eget immunforsvar som jo er essensielt.

Tankefelt teknikken er et verktøy som kan brukes i alle situasjoner og de som kommer til behandling vil også få lære seg teknikken. Etter avsluttet behandling vil teknikken være til hjelp slik at man ikke går rundt å pådrar seg flere og nye problemfølelser. Har man først lært dette kan man benytte denne på sin egen familie og barna vil ha spesielt god nytte av dette. Barna er som oftest rent følelsesmesig orientert og har ennå ikke har lært seg å takle problemer rasjonalistisk eller analytisk slik vi voksne gjør det.

mandag 16. februar 2009

Usikkerhet

Usikkerhet kan være roten til ett følesesliv som leder til mye bekymring. Bekymringstanker har lett for å utarte seg og man havner i en negativ spiral av tanker som til stadighet dukker opp og som ofte sender oss rett inn i uønskede følelser. Til og med vår kropp reagerer når vi har levd i spenningstilstander over flere år. Ulike symptomer på kroppslige ubalanser kan da dukke opp og det er da vi bør reagere og søke å gjøre noe for at kroppen oppnår balanse igjen.

Når vi med Tankefeltterapi søker å rette opp i de følesesmessige problemene så ser veldig ofte at kroppen også kan friskne til igjen. Kroppen har en egen evne til selv å justere seg, slik at vi kan få ett velfungerende immunforsvar. Legger vi forholdene til rette er det i mange tilfeller flott å se hvordan kroppen respondere og får det bra igjen.

Veldig ofte lurer vi på om en behandlingsform vil kunne få en løsning på de problemer vi sliter med.

Når du kommer til Tankefeltterapi hos meg vil du få en garanti mot at du ikke kaster bort pengene dine dersom tankefeltterapi ikke skulle virke på deg. Som regel vil den første timen avklare dette og du vil kunne føle at det skjer noe med det følesemessige. Det er jo den som har det følelsesmessige probelemet, som også er eksperten på hva som er galt. Tankefeltteknikken blir dermed ett verktøy til å kunne skape den balansen vi er ute etter.

onsdag 7. januar 2009

Tankefeltterapi og vektreduksjon

For mange som har prøvd utallige vektreduksjonsprogrammer og ikke har oppnåd de ønskelige resultater, kan Tankefeltterapi vise seg å være løsningen. Ofte ser vi at en matavhengighet kan være koblet opp mot følesesaspektet av det vi sliter med. Over mange år kan uroføleser eller vanskelig problemstillinger vedrørende sterke følesemessige opplevelser, gjøre at vi henger fast i ett uheldig mønster. Ved å benytte TFT, kan vi dermed bryte de følesesmessige bindingen opp mot avhengigheten. Sjokoladeavhengighet eller all annen matavhengighet, kan brytes ned og fjernes slik at selve suget etter det man trenger blir borte og dermed forsvinner også avhengigheten.

Hva er det som trigger oss når det gjelder overspising etc. I de fleste tilfellene er vi såkalt negativt reversert, det vil si at vi gjør ting som vi i utgangspunktet vet er usunt, men vi klarer ikke å stoppe for eks å spise når vi er i denne sinnsstemningen. Når det gjelder mat så kan dette også fungere som en trigger til ubevist å heve sinnsstemningen opp til noe mer positivt. Mat vil også kunne ha den effekten at det utskilles mer serotonin til hjernen. Dette gjør at vi kan få en midlertidig økning i humøret. Sertonin er ett signalstoff som påvirker oss positivt og når vi følelsesmessig har det bra, vil hormontilførselen fungere normalt. Med TFT kan vi gjøre noe med den negative følelsesmessige årsaken, slik at vi slipper dette problemet.

Kombinert med dette kan vi endre kostholdet, ved at vi velger bort for mye sukker og animalsk fett som har den virkning at det sniker seg forbi fordøyelsen og følger blodstrømmen rett til kroppens fettlager. Nyere forskning viser også, at det å velge lightprdukter med kunstige søtstoffer, heller ikke hjelper på i prosessen med å øke forbrenningen. Karbohydrat inntaket fra frukt, grønnsaker etc, vil kunne øke stoffskiftet. Dette er den naturlige mat vi har spist i millioner av år. Det er ingen grunn til å velge bort disse matvarene, til å spise alt for mye kjøttprodukter som kan inneholde til dels store mengder med fett. Så hvis vi i tillegg klarer å spise mindre mettet fett i fra hamburgere, potetgull og pommes frites, sjokolade,samt slutte å drikke sukker i form av brus, som øker insulinmengden i kroppen og åpner cellene for fettlagring, vil vekten kunne gå ned av seg selv. Til å bryte avhengigheten og styrke viljen bruker vi TFT som verktøy.


Når så dette er gjort, kan vi starte på ny frisk og oppnå de mål vi ønsker.Slik oppnår man en større selvsikkerhet og viljen til å lykkes, seirer over alle tidligere skuffelser man har hatt. TFT vil så bli en del av det verktøyet som læres under behandling og dette kan når som helst benyttes i mange andre sammenhenger også. Har du først lært deg TFT og har fått fjernet de følesesmessige/psykiske problemene, vil veien til en sterk og god personlig selvutvikling, være nærmere enn du aner.

Noen kan kansje tenke seg å kombinere TFT behandling og i tillegg benytte seg av ulike aktører som står til hjelp i forbindelse med vektreduksjon og kostholdsveiledning. Dette kan vise seg å bli en meget god kombinasjon der man tidligere ikke har oppnådd de mål man har satt seg.