Totalt antall sidevisninger

mandag 30. mars 2009

Tanker og følelser

Vår bevisthet rommer tanker som kan utvikle seg til følelser. Disse følelsene kan gå mot positivt ladede følelser eller negativt ladede følelser. Disse følelsene kan vi kjenne og registrere i vår egen kropp.

Det som er viktig å erkjenne, er at vi hele tiden har ett valg til å kunne velge våre egne tanker. I den forstand er vi på en måte delaktig i hvordan vi vil velger å føle oss. Vi kan stoppe å tenke enkelte tanker som drar oss ned følelsesmessig, men dette kan være vanskelig når vi har gjort dette over tid og at tankene har begynt å "leve sitt eget liv". Vi skaper våre liv med tanken. Tenker du slik som at "jeg er ikke god nok" så skaper du denne virkeligheten i deg selv. Tenk på hvor ofte vi tenker negative og postitive tanker. Vi har valget mellom dem. Så skap dine egne positive opplevelser for det du mener og ønsker skal være en sannhet for deg. Den indre dialog blir derfor viktig. Fjerner man tanken om at man ikke er god nok, eller kan være glad i seg selv, så fjerner man også den negative følelsen derav.

Men uansett hvordan ting er, så er det vesentlig å finne ut av hvordan vi har fått de ulike følelsesmessige problemer som vi sliter med. Enten det er skyldfølelse, bitterhet, sorg, savn, frykt, engstelse, selvbebreidelse, bekymringer for framtiden. Eller at man stadig vekk tenker på fortiden og de ubehagelige opplevelser som vi har hatt og som vi følelsemessig ikke får fjernet og gjort noe med.

Hvordan kan vi gjøre noe med disse mentale mønstrene, slik at vi får de ut av sinnet. Slik at vi kan gjøre kroppen frisk og gi slipp på sykdommer. Når vi opplever smerter og sykdommer er dette kroppens måte og fortelle at noe er galt og at vi må frigjøre oss fra negative mentale tankemønster. Kroppen forteller at vi trenger å forandre oss. Ved å ta bevist kontroll og ønske endring, kan vi frigjøre oss fra negative handlingsmønster som skaper unødvendig problemer i livet vårt.

Hver og en av oss har ett eget visdomssenter inni seg som kan vekkes og føre oss på rett vei.Ved å spille på lag med vår egen indre styrke/kraft og kunne stole på oss selv, kan vi skape positive endringer. Det er kun vi selv som kan skape og bygge opp noe nytt. Når vi gjør dette vil vi stimulere til nye positive tankemønster og fjerne negative følelser. Kraften i dette og bruken av Tankefeltterapi vil kunne gi deg akkurat den endringen du selv ønsker.

Alle våre handlingsmønster og tankerekker lærer vi som regel i barndommen. Det er her vi blir preget til å bli det mennesket vi er i dag. Levde du eksempelvis opp i en familie der din far var mye borte og din mor var mye engstelig, er dette trolig nok til at du i ditt sinn og følelsesregister, har kunnet etablere de samme tankemønstre og følelser som din mor hadde. Ikke at det var noe galt med våre foreldre, for de fikk jo bare det som deres foreldre igjen hadde lært og som var deres sannhet. Så når det gjelder barndom og oppragelser så kan vi ha opplevd mange hendelser, som har satt dype følelsesmessige spor. Av og til kan de ting vi har blitt utsatt for skapt irrasjonelle tankemønstre og følelser som siter dypt inne i oss. Dette er de følelsen som det blir viktigst å gjøre noe med ved hjelp av tankefeltterapi

Fordi alt vi sender ut fysisk,verbalt eller tankemessig som regel kommer tilbake til oss, er det derfor viktig å endre tankemønsteret. De fleste mennesker har frykttanker og dette kan gjøre at vi nekter oss å gjør de valg som blir rett, fordi vi har en indre uro om at vi ikke er flinke eller har nok selvtillit til å kunne skape de endringer vi ønsker i livet. Skyldfølelse eksempelvis søker bare avstraffelse. Så hvorfor skal vi straffe oss selv? Straffe oss fordi vi hadde negative opplevelser i barndommen, som vi selv ikke var ansvarlig for?

Vi kan gi slipp på negative oppfatninger om oss selv og utvikle positive nye tankemønster. Det er viktig å like og godta seg selv, for kun slik fjerner vi egne kritiske tanker. Kritikk av seg selv er en form for selvsabotasje som vi kan holde på med i årevis. Ved å være villig til å tilgi eller gi slipp på fortidens opplevelser kan dette endres. For å helbrede oss selv må vi godta å gi slipp, eller så vil den negative rundansen bare fortsette, helt til vi er blitt så utmattet at vi ikke lenger har nok energi igjen i kroppen til å takle hverdagens utfordringer.

Det er en menneskerett å ha god helse og kunne oppleve glede i livet. Det er viktig å ha god mental helse, som gjør at vi stimulere vårt eget immunforsvar til å holde oss friske og ha god helse. Ved å gå inn i prosessen med å endre tankemønster, vil vi oppleve at dette gir oss nye muligheter. Husk at det er bare en ny positiv tanke som skal til for at du kan begynne å endre resten av ditt liv til fordel for deg selv. Prøv tankefeltterapi og gi deg selv en sjanse til å snu ditt liv til noe mer positivt for dig selv og din egen framtid.

torsdag 5. mars 2009

Kjernen av det følelsesmessige problem.

Når vi søker å løse opp i ett psykisk/følelsesmessig problem er det viktig å nå inn til kjernen av problemfølelsen. Det er ikke alltid at vi vet med 100% sikkerhet hva som er problemet, men under behandling med Tankefeltterapi dukker som regel den vanskelige følelsen fram og blir gjenstand for tankefelt teknikken.

Bevistgjøring og spørsmålsstilling er i denne sammenheng viktig for resultatet i sin helhet. Derfor bør man under behandling helst fortelle om det som har vært forhistorien til de vanskelige følelsene. Gjennom samarbeid terapeut og klient vil dette skje på en grei måte. Tankefeltterapi løser ikke opp i problemføleser kun ved samtale. Vi er nødt til å komme inn i følelsen som skaper problemet for å kunne gjøre noe med den og så påvirke disse med fingertapping på akupressurpunktene for å ta brodden av de plagsomme følelsene.

Når man snakker om sin historie kommer som regel følelsen fram når man har bestemt seg for å åpne opp for disse. I noen tilfeller hverken vil eller ønsker man å fortelle om de vanskelige ting som har skjedd. Likevel vil vi kunne få en god løsning på det følelsesmessige problemet.

Vedrørende flyskrekk ser vi ofte at det ikke er redselen for å dø som er den mest påtrengende følelsen, selv om den i seg selv er ille nok. Noen ganger kan bare tanken om at man kanskje må forlate sine nærmeste, bli en vanskelig følelse som i de fleste tilfellene er det som trigger oss mest. Andre ganger kan redsel om ikke å ha fått utrettet det man skulle ha gjort i livet, bli en plagsom tanke. Eller kanskje rett og slett redsel for hva som kan skje etter døden. Slik ser vi at det å finne kjernen av problemet i tanker og følelser er meget viktig for en god forløsning av problemet.