Totalt antall sidevisninger

torsdag 5. mars 2009

Kjernen av det følelsesmessige problem.

Når vi søker å løse opp i ett psykisk/følelsesmessig problem er det viktig å nå inn til kjernen av problemfølelsen. Det er ikke alltid at vi vet med 100% sikkerhet hva som er problemet, men under behandling med Tankefeltterapi dukker som regel den vanskelige følelsen fram og blir gjenstand for tankefelt teknikken.

Bevistgjøring og spørsmålsstilling er i denne sammenheng viktig for resultatet i sin helhet. Derfor bør man under behandling helst fortelle om det som har vært forhistorien til de vanskelige følelsene. Gjennom samarbeid terapeut og klient vil dette skje på en grei måte. Tankefeltterapi løser ikke opp i problemføleser kun ved samtale. Vi er nødt til å komme inn i følelsen som skaper problemet for å kunne gjøre noe med den og så påvirke disse med fingertapping på akupressurpunktene for å ta brodden av de plagsomme følelsene.

Når man snakker om sin historie kommer som regel følelsen fram når man har bestemt seg for å åpne opp for disse. I noen tilfeller hverken vil eller ønsker man å fortelle om de vanskelige ting som har skjedd. Likevel vil vi kunne få en god løsning på det følelsesmessige problemet.

Vedrørende flyskrekk ser vi ofte at det ikke er redselen for å dø som er den mest påtrengende følelsen, selv om den i seg selv er ille nok. Noen ganger kan bare tanken om at man kanskje må forlate sine nærmeste, bli en vanskelig følelse som i de fleste tilfellene er det som trigger oss mest. Andre ganger kan redsel om ikke å ha fått utrettet det man skulle ha gjort i livet, bli en plagsom tanke. Eller kanskje rett og slett redsel for hva som kan skje etter døden. Slik ser vi at det å finne kjernen av problemet i tanker og følelser er meget viktig for en god forløsning av problemet.

Ingen kommentarer: