Totalt antall sidevisninger

mandag 7. september 2009

Psykiske årsaker til negativ følelses energi

Alle følelser kan ha kraft til å påvirke oss inn i en negativ tilstand av kraftløshet. Når følelsene trykker på i en for stor grad kan disse skape uroenergi og påvirke tankeprosessene. Negativ følelses energi kan også skape negative tanker.

For at følelsene skal kunne få en slik påvirkningskraft på oss selv og vår egen kropp, er det oftest som resultat av negativ ytre påvirkning. Enten kan vi ha blitt forulempet av andre mennesker, eller at vi har opplevd hendelser som har gitt oss sjokk i følelses systemet. Alle er vi følelsesmennesker og ikke ett menneske slipper unna en eller annen gang i sitt liv til å oppleve noe som gjør inntrykk og kan skape irrasjonelle følelsesenergier. Vårt følelses energisystem virker meget subtilt men har dessverre stor påvirkningskraft til å skape ubalanser i oss.

Opplevde hendelser i livet som fester seg og som kan skape meget store ubalanser kan være veldig forskjellige. Vi kan ha erfart å blitt dårlig behandlet i yngre alder, fått lite oppmerksomhet og kjærlighet, Blitt utsatt for vold, hatt uheldige erfaringer med et annet kjønn, mobbing, psykisk manipulering eller tvang over lang tid. Dette setter som regel vanskelig følelses energi i sving når vi tenker på dette. Disse ofte irrasjonelle følelsene, som vi ikke klarer av med, forfølger oss opp gjennom livet. Dette kan gjøre at vi ikke får utviklet oss som menneske og skape vårt eget positive liv. Frykten for det vi har opplevd, ønsker vi ikke flere ganger å oppleve og dermed kan vi reservere oss på mange hold i livet.

Selv små hendelser av uhell eller situasjoner som i seg selv ikke er farlige, kan på følelsesplan ha blitt opplevd som truende og satt seg i følelsesminnet vårt.

Eksempel:Det å ha blitt innestengt i rom pga av uheldige omstendigheter, kan ha skapt sjokk. Kroppens eget minne om dette kan utvikle redsel for trange og innelukkede rom.

Ta situasjoner der vi har opplevd at andre mennesker har sett ned på oss, eller at vi har opplevd å bli mobbet. Dette gjør at vi i ettertid kan ha vansker for å integrere oss sosialt, da vi slett ikke vil oppleve dette på nytt. Derfor kan vi begynne å vegre oss for å stole på andre mennesker og livet fortoner seg ikke helt slik vi vil ha det.

Mestringsproblemer er blant annet noe av det vi kan slite med. Vi kan ha vansker med å føle at vi gjør en god nok jobb. Krav og forventninger som stilles føles som press og dette utleder til at kroppen settes under stress. Eksamener og andre utrygge situasjoner som skaper ubehag, vil kunne gi oss følelsesmessige vansker. Å bruke tankefelttekniken til å oppnå stress mestring er verdifullt.

Vi ønsker å føle oss godtatt og likt av andre mennesker. Dette gir verdi og gode følelser i oss. Men for å komme dit må vi fjerne de gamle følelsene eller klare å beherske kontroll over disse følelsene. All interaksjon mellom mennesker kan gi oss ubehageligheter, men det er først når vi opplever tankekontroll og når vi har kontroll på følelselivet at vi blir trygge. Når vi opplever å kunne stole på oss selv, så gir dette oss muligheten til på nytt å vokse inn i livet med fornyet kraft og styrke. Det er aldri for sent.

Alt begynner med oss selv og på følelsesplan er det kun du selv som kan skape endringer til det positive. Prøv tankefeltterapi, hjelp kroppen din til å takle disse følelsene og gi deg selv sjansen til en ny og bedre framtid. Fjern fortidens spøkelser og åpne opp slik at du bli herre og mester i ditt eget liv.

Ingen kommentarer: