Totalt antall sidevisninger

søndag 3. februar 2008

Om Tankefeltterapi

Hva kan Tankefeltterapi prøves for

-Panikk følelser/anfall
-Skyldfølelser
-Sinne, sjalusi
-Søvnproblemer
-Stress
-Tannlegeskrekk
-Flyskrekk
-høydeskrekk
-Vannskrekk
-Redsel for trange rom
-hyperaktivitet
-Konsentrasjonsvansker
-Redsel for dyr og insekter
-Tvangstanker/lidelser
-Tvangshandlinger
-Avhengigheter
-sosial frykt
-Sorg og kjærlighetssorg
-Rastløshet/uro
-Stamming
-Rødming
-Samlivsproblemer
-Mange typer fysiske smerter
-Allergier/høysnue
-Nedstemthet
-Alle typer frykt


Historien bak Tankefeltterapi

Thought Field Therapy (TFT) Er utviklet av Dr Roger Callahan, Psykolog med 50 års erfaring. Han var en pioner innen hypnose forskning i USA og han har hele sitt liv vært opptatt av nye, mer effektive behandlingsmetoder mot psykologiske problemer. I dag ledes utviklingen av ekteparet Joanne og Roger Callahan. TFT er på frammarsj og stadige flere frittstående terapeuter og ledende helsepersonell benytter nå TFT i sin behandling av psykiske/følelsesmessige lidelser. Se under lenker for å finne mer informasjon om TFT og behandlere i ditt distrikt

Hva skjer under behandling?

TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapens akupresur, kinesologi og kognitiv terapi samt at man stimulerer punkter på kroppens energibaner, med lett fingerbanking etter bestemte mønster. Dette gjøres mens man tenker på det man har negative følelser for. 70-90% av de som kommer til behandling, rapporterer en vesentlig bedring i løpet av 5 klokketimer.

Fornøyd Garanti: Skulle du etter første time ikke føle at Tankefeltterapi
er noe for deg, betales det heller ikke for denne timen.Under behandling læres du opp i bruken av algoritmene som benyttes og du kan bruke teknikken på deg selv og dine nærmeste i ettertid.


Avhengigheter på røyk, alkohol, sjokolade, spill, shopping etc

Hvorfor er det så vanskelig å slutte med det man er avhengig av og som man egentlig ikke ønsker å ha i sitt liv?

Årsaken til dette ligger som regel i følelsene våre. Røyk eksempelvis kan bety så mangt for hver enkelt av oss og i stikkordsform kan røyken være ett substitutt for avreagering på forskjellig vis. For noen kan røyk være den etterlengtede pausen vi trenger mellom arbeidsøktene, for andre kan røyken være avkoblingene man trenger fra en hverdag full av tress, plagsomme tanker, følelser som presser på og som man ikke helt vet hva er. Røyken kan være en venn i ensomme stunder eller den kan utfylle et behov for å kunne fungere som ett bindeledd opp mot sosial kontakt, belønning etc. Her må hver enkelt finne ut av og reflektere over årsaksforhold, da det kan være flere årsaker en det som er listet opp ovenfor.

Inngangsporten til de fleste røykeavhengige er som regel i ungdomsårene. Fra den tid av og videre fram i livet rekker vi å gjøre mange ting som befester røyken som en faktor i vårt liv. I denne "tilvenningsperioden" påvirkes vår vilje og følelsene sterkt nok, slik at røykeslutt for mange blir meget vanskelig i ettertid.

Ved TFT behandling av følelsesmønsteret bak røyk og annen avhengigheten, klarer vi å bryte opp de mønster som har dannet seg og vi jobber mot at sug skal avta og til slutt ikke skal kunne påvirke lystfølelsen som opprettholder suget etter en avhengighets substans. Kroppens sug etter nikotin viser seg å kunne forsvinne etter ca 75 timer. Etter dette er det i all hovedsak følelsene som bidrar til at røykesuget opprettholdes. Ved å benytte TFT har man gode muligheter til å fjerne avhengigheten helt og man behøver ikke å benytte preparater, nikotintyggegummi, røykeplaster etc. Når det gjelder sterkere avhengighets stoffer/substanser så ser vi gjerne at det ligger tyngre årsaks sammenhenger til grunn for avhengigheten. Men det kan også her prøves for å se om man klarer å bryte avengighets mønsteret med TFT.

En forutsetning for å slutte med avhengighets skapende substanser med TFT eller andre metoder for den saks skyld, bør vær at man virkelig har bestemt seg for å slutte og ser på alle de fordeler dette bringer med seg i positiv forstand til å kunne få ett nytt og bedre liv.


Minnesegmentet.

Fra vi er små barn og mens vi vokser oss til i denne verden, vil alt vi opplever lagres i minner. Minnene kan stort sett hentes fram når vi måtte ønske dette. Minner som er nært knyttet til følelser vil ha den egenskap at hver gang vi tenker på noe som er ubehagelig eller en ubehagelig opplevelse, så kan gamle følelser vekkes til live. Det er når disse følelsene kommer opp til vår bevissthet, at det skapes problemer som kan bidrar til frykt og sterke ubehageligheter.

Noen ganger vet vi ikke helt hva det er som skaper følelsesmessige problemer. Det kan da være at vi har opplevd vanskeligheter så tidlig i livet at vi rett og slett ikke husker de vanskelige ting vi har blitt påvirket av. I slike tilfeller kan det også ha vært at hjernen ikke har klart å fortolke de påvirkningsmessige opplevelsene og kunnet bearbeide disse. Allikevel vil det kunne ha satt seg spor i følelses segmentet som klarer å påvirke oss i en negativ retning.

Billedlig kan vi si at vår kropp fungerer nesten som en datamaskin. Alt som kommer inn registreres og settes i lagrings enhetene. Ett virus kan så komme inn å starte problemer. Vi må da gå inn å lete etter årsaken til feilen ved hjelp av et virusprogram for å finne og eliminere ubalansen. Ved hjelp av Tankefeltterapi vil dette være selve virusprogrammet som en terapeut benytter for å gå inn å hjelpe på vanskelige følelser.

Ingen kommentarer: